Udgifter til kontor

Mange kontorer drives uden hensyntagen til de muligheder, der ligger for store besparelser på budgettet til kontormaskiner, printere, toner, blækpatroner, papir og andet kontorforsyning. Ofte handles der der, hvor man traditionelt har handlet – og uden at tjekke, om man får de priser og den service, man reelt har fortjent. Det er syndog skam, for der kan være virkeligt store penge at spare – og hvem skal betale? Det skal driftsbudgettet!

Online er svaret

Som med efterhånden mange andre forretningsområder er det online, svaret ofte ligger på spørgsmålet om bedste priser. Vi har her kigget på et eksempel, hvor et firma med 5 ansatte på kontoret omlagde alle deres indkøb af kontorartikler og dermed beslægtede varer til ét firma online: Papir og Blæk.

Forbrugsstoffer til printere

Ikke overraskende var forbrugsstoffer til printerne inkl. printerpapir en af de helt tunge poster i budgettet.

Ved at omlægge alle indkøb til dem til disse mærker (ja – firmaet har mange printere!), sparede man næsten 18%:

Papir er også en stor post – det giver jo lidt sig selv med de mange printere som firmaet benytter i udpræget grad og dagligt. Printerpapiret indkøbt hos Papir og Blæk gav en besparelse på 12,4% – se her: https://papirogblaek.dk/papir/printerpapir.html

Hvorfor ser folk det ikke?

Det er et åbent spørgsmål, der ikke lige lader sig besvare entydigt, men vi har fundet, at selve det at indkøbsansvaret ligger hos en ansat på fast løn gør, at den ansatte kun sjældent tager priserne særligt alvorligt. Det er jo ikke den ansattes egne penge, der er i spil, og dermed falder dedikationen til at jagte de rigtige priser på kontorgrej ganske markant.

Endelig er der det allerede nævnte traditionsprobem a la “Vi har jo altid handlet hos…”. Det er faktisk en yderst risikabel holdning i en virksomhed.

Vi anbefaler, at man mindst en gang årligt tager et tjek på sine leverandører, hvor man vejer priser, kvalitet og ydet service op mod, hvad der ellers er af muligheder på markedet. Husk, at en besparelse på en driftsomkostning er penge, der kan videreføres direkte og ubeskåret til firmaets overskud!

 

Scroll to Top