Pris på en bådforsikring

Bådforsikring priser

Bådforsikring er født i år 2018 et ungt firma, der er baseret på  erfaring med forsikring. Vi yder uvildig rådgivning og skaber gennem en grundig forsikringsanalyse et sikkert beslutningsgrundlag for Dem. Vi er specialister indenfor forsikringsrådgivning og formidling af erhvervsforsikringer, landbrugsforsikringer, privatforsikringer samt livs – og pensionsforsikringer.

LOYALITET GIVER TRYGHED

Bådforsikring arbejder 100% loyalt for Dem, uanset om vi modtager normal mæglerprovision fra selskaberne eller honorar fra Dem.

Med Bådforsikring som sparringspartner skaber De balance i forholdet mellem Dem og forsikringsselskabet. Vi hjælper Dem med at få indsigt og overblik og giver Dem hermed de bedste forudsætninger, når De skal vælge dækning og forsikringsselskab. Styrk Deres forhandlingsposition med Bådforsikring ved Deres side – det betaler sig.

PERSONLIG RÅDGIVNING BETYDER GOD SERVICE

Bestræber sig på hele tiden at levere høj kvalitet. Hos os vil De altid opleve en personlig, professionel og fagligt kompetent rådgivning, uanset om opgaven er lille eller mere omfattende. Hos os er De mere end blot et kundenummer. Vi kender Deres forsikringsforhold til bunds og sørger for den løbende service på Deres forsikringer.

Dette betyder blandt andet, at vi har tegnet professionel ansvarsforsikring og at vi opfylder de stillede krav om uddannelse, nødvendig erfaring med forsikringsrådgivning og faglig ekspertise. De skal ikke nøjes med mindre.

Hvordan arbejder vi?

Vort arbejde baserer sig på given fuldmagt. Som Deres forsikringsrådgiver får vi via fuldmagt mulighed for på Deres vegne at indhente alle relevante oplysninger vedrørende Deres forsikringsforhold samt forhandle og indhente tilbud hos udvalgte forsikringsleverandører.

De varetager udelukkende Deres interesser, herunder krav, ønsker og behov for optimal forsikringsdækning.

Hvad koster det at bruge Bådforsikring?

De har indgået forsikringsmægleraftaler med en række forsikringsselskaber i Danmark. Dette betyder, at vi som forsikringsmægler får en aftalt provision ved placering af forsikringer hos disse selskaber. Med andre ord er det vederlagsfrit for Dem at anvende os som forsikringsmægler, når vi gør brug af disse selskaber. Vi har i øvrigt pligt til i henhold til loven, at oplyse hvor meget provisionen andrager.

ANDRE SELSKABER

Nogle selskaber i Danmark ønsker ikke at aflønne provision til forsikringsmæglere. Dette betyder, at vi ved brug af disse selskaber kun har mulighed for at få betaling hos kunden. Det er vor erfaring, at disse selskabers sparede provisioner i mange tilfælde kommer kunden til gode i form af konkurrencedygtige præmier. Det er vor erfaring, at kunden vil opleve en særdeles god økonomi også efter afregning af salær til os.

UVILDIGHED

Bådforsikring har ingen præferencer ved valg af forsikringsselskab. For os drejer det sig om at opnå de bedste betingelser og laveste præmier for kunden. Det er derfor ikke afgørende for os, hvilke forsikringsselskaber eller afregningsform, der anvendes.

Bådforsikring priser

Bådforsikring arbejder med et timesalær, hvor du kan se priser på billig bådforsikring. Vi giver dog gerne et fast tilbud på den stillede opgave. Prisen vil her afhænge af opgavens omfang og karakter. Bådforsikring giver også gerne tilbud på serviceaftaler, ad hoc opgaver samt rådgivning i forbindelse med skader og risk management. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Scroll to Top