Medarbejderrettigheder

Medarbejderrettigheder og ansættelsesvilkår

Ikke alle virksomheder er bevidste om, at medarbejdere, som skifter arbejdsgiver ved en virksomhedsoverdragelse er beskyttet af en række paragraffer i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket gør det nødvendigt som virksomhedsejer eller bestyrer at orientere sig på medarbejderrettigheder, hvis opkøb og overdragelse er en del af nutidige eller fremtidige planer. Læs mere om loven ved en virksomhedsoverdragelse her.

Løn, arbejdstimer og aftaler om personalegoder

Når en virksomhed opkøbes og medarbejderne overdrages til en ny arbejdsgiver, bør alle medarbejdere fra den købte virksomhed som udgangspunkt beholde alle de vilkår og rettigheder, som de har fra tidligere. Det betyder, at aftaler om f.eks. løn, feriepenge og afspadsering eller overarbejde samt personalegoder og arbejdstimer som udgangspunkt bør være det samme for den enkelte medarbejder trods det, at der skiftes arbejdsgiver.

Skal aftaler og vilkår ændres, kræver det af den nye arbejdsgiver, at denne – med den enkelte medarbejders personlige opsigelsesvarsel i mente – opsiger dele af ansættelsesaftalen. 

Almindelige vilkår er stadig gældende

Selvom det generelt er forbundet med en rimelig portion frihed at skulle organisere en ny virksomhedsopbygning efter en virksomhedsovertagelse, er der enkelte regler, som ikke blot gør sig gældende ved virksomhedsoverdragelse, men som altid bør tænkes ind, når det handler om medarbejdere og disses rettigheder. Her gælder f.eks., at en medarbejder ikke kan fyres uden økonomisk, organisationsmæssig eller teknisk grund. Det er derfor ikke nok at begrunde en opsigelse eller fyring med, at der har fundet en virksomhedsoverdragelse sted.

Konkurrenceklausuler og lignende kan opsiges, men som ny arbejdsgiver har man altid pligt til at holde sit personale orienteret gennem hele processen, mens personalet har lov til at forhandle, hvis aftaler, som før har været til deres fordel varsles ændret.

Samtidig gælder overenskomster for medarbejderne, og alt efter hvilken branche, der er tale om, kan disse have stor betydning for, hvilke rettigheder ’nye’ medarbejdere bør behandles af en ’ny’ arbejdsgiver. Den nye arbejdsgiver kan dog inden for en vis frist opsige de overenskomstforhold, som er indgået for den enkelte medarbejder, og på den måde er det muligt for en købende virksomhed at starte på ny iht. overenskomstopbygning.

Avancerede overdragelser kan kræve hjælp

I nogle brancher kan virksomhedsoverdragelse være en meget stor mundfuld, hvad angår personalets rettigheder, og det er som udgangspunkt muligt at finde juridisk hjælp hos f.eks. en advokat. I en branche som f.eks. restaurationsbranchen, vil en virksomhedsovertagelse betyde, at den købende virksomhed skal administrere mange nye medarbejdere med forskellige funktioner, og det kan være svært at have overblik over alle rettighederne.

DRC – The Host er en brancheforening for Danmarks restauranter og caféer, og her tilbydes bl.a. juridisk rådgivning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Du kan læse mere på deres hjemmeside: www.thehost.dk

Scroll to Top