Kommunen betaler

Borgmesteren her i byen har fået et nyt problem at løse. Der er sket det, at to konkurrerende selskaber har placeret el-løbehjul til fri benyttelse rundt omkring på meget populære og trafikerede steder. Alle, som vil, kan bruge dem, så længe de bare accepterer betingelserne, selskaberne stiller, når de låner løbehjulet.

Det har ført til adskillige ulykker, hvor folk er blevet kørt ned af et løbsk el-løbehjul. Vi har ikke så mange cykelstier her i byen, så der er mange løbehjul på fortovene. De er næsten lydløse, og det er sket, at høre- eller synshæmmede er kommet til at gå lige ud foran et løbehjul, hvorfor føreren ikke har kunnet nå at bremse op. Ulykken er sket. Mange af ulykkerne har haft den konsekvens, at føreren har slået hovedet – rigtigt grimt.

Lovgivning om el-løbehjul

Så nu har borgmesteren set på sagen. Han har konstateret, at der faktisk ikke findes nogen lovgivning, som direkte fortæller, hvor et el-løbehjul skal være på gaden. Han har også konstateret, at det er et problem med parkeringen af løbehjulene. De bliver parkeret overalt, ofte på steder, hvor de blokerer for andre trafikanter eller fodgængere. Det er temmelig uheldigt. Her er i forvejen store problemer med parkering. Endelig har han set, at det vil være en fordel for el-løbehjulenes førere at bære hjelm, når de bruger løbehjulet. Det kan nemlig kørere ret hurtigt. Op til 25 km i timen. Det er hurtigt at køre på et fortov.

Han har været i kontakt med selskaberne, som ejer løbehjulene. De er godt klar over, at det er et problem for byen. De har også indvilget i at samarbejde med administrationen, om ny regler bliver overholdt. Det er faktisk sådan, at en fører af et el-løbehjul skal være fyldt 18 år for at kunne bruge det på i offentlige rum.

Det står der også på vejledningen, som er trykt på løbehjulets stativ. Der er også trykt en anbefaling om, at man skal bruge hjelm, når man kører på det. Selskabernes problem er, at de ikke kan tjekke, om brugerne rent faktisk er 18 år, og at de bruger hjelm. De kommunale politimænd får vist meget at gøre, hvis de skal tjekke alle, som kører på løbehjul.
Selskaberne har også indvilget i at lave el-løbehjulenes motorer om, så hastigheden, de kan nå, maksimum bliver på 15 eller 20 km i timen. Der er en del debat om, hvor høj hastigheden skal være. Det hænger vist også sammen med, hvorpå gaden må et el-løbehjul køre. På gaden eller på fortovet?

Hvad med et bordtennisbord i stedet?

Parkeringsproblemet bliver vist sværere at løse. Som nævnt er her store parkeringsproblemer, og i de sidste par år har byplanlæggerne gjort meget for at forbedre situationen. Fx har de lavet særlige parkeringsområder, som kun må bruges til motorcykler og knallerter. Det kunne være nærliggende at tænke, at noget lignende bliver etableret for el-løbehjulene. Byplanlæggerne har også lavet særlige zoner til parkering af biler, hvor kun beboerne i området kan parkere gratis. Ellers er det mod betaling.

Det største problem er nok at få løbehjulene væk fra fortovene. Netop fordi de er fleksible og hurtige, så er det fristende at bruge fortovene. Det giver førerne af dem en falsk fornemmelse af sikkerhed, fordi de ikke er blandt bilerne.

Rent sikkerhedsmæssigt var det nok smartere, hvis den gode borgmester havde opstillet nogle bordtennisborde i stedet! Det er jo også blevet forrygende populært igen – og der er mange meget billige bordtennisborde at finde.

Scroll to Top