Hjælp til konkurser

Advokat hos Bjerregaard Advokatfirma

Hvis din virksomhed står over for udfordringer som konkurser, insolvens eller rekonstruktion, kan du stole på advokatfirmaet Bjerregaards ekspertise og erfaring. Vi er specialiseret i at hjælpe virksomhedsejere med at navigere gennem komplekse juridiske processer og finde de bedste løsninger. Vores team af dygtige advokater har en grundig forståelse af lovgivningen inden for konkursret, insolvens og rekonstruktion. Uanset om du skal håndtere en konkursafvikling, udarbejde en rekonstruktionsplan eller tackle andre økonomiske udfordringer, er vi her for at bistå dig hvert skridt på vejen.

Konkurser

Vores advokater hos Bjerregaard har omfattende erfaring med at håndtere konkurssager for virksomheder. Vi kan hjælpe dig gennem hele konkursprocessen og sikre, at dine interesser som virksomhedsejer bliver beskyttet. Vores ekspertise inden for erhvervsret giver os mulighed for effektivt at håndtere kreditorer og insolvente aktiver i en konkurs situation. Læs om konkurser her.

Juridisk rådgivning under konkursprocessen

Vurderingen af virksomhedens økonomiske situation er afgørende i en konkursproces. Hos advokatfirmaet Bjerregaard har vores erhvervsretsspecialister ekspertise i at analysere og vurdere virksomhedernes økonomi for at sikre den bedst mulige rekonstruktion eller insolvensbegæring. Vores rådgivning om ansvar, erstatning og straffespørgsmål vedrørende konkurs hjælper vores klienter med at navigere gennem de juridiske udfordringer forbundet med denne proces. Med vores kompetente team af advokater og samarbejde med banker kan vi finde løsninger, der beskytter både virksomheden og dens ejere.

Håndtering af kreditorer og insolvente aktiver

Inddrivelse af tilgodehavender hos kreditorerne: Vores advokater hjælper med effektiv indkrævning af ubetalte regninger og sikrer, at du får de penge, du har til gode. Vi har omfattende erfaring med forhandling og retssager i forbindelse med inddrivelse af gæld.

Forhandling med kreditorene om gældssanering eller akkordløsninger: Vi bistår dig i forhandlinger med dine kreditorer og arbejder på at opnå en løsning, der kan lette din økonomiske byrde. Vores eksperter inden for erhvervsret vil repræsentere dine interesser og søge efter muligheder for at rekonstruere din virksomhed.

Optimering af likviditeten ved salg eller likvidation af aktiver: I tilfælde af insolvens kan vores advokater bistå dig i processen med salg eller likvidation af aktiver. Vi strukturerer transaktionerne juridisk korrekt og sikrer maksimal værdiudtrækning fra dine aktiver, så du kan genopbygge din virksomhed.

Repræsentation i retssager og forhandlinger

Forsvar mod krav fra kreditorer eller tilsynsmyndigheder kan være nødvendigt i retssager og forhandlinger. Vores advokater har omfattende erfaring med at repræsentere klienter i disse sager, herunder banker og leverandører. Vi kan også hjælpe med ansvarsforhold ved konkurser, herunder direktøransvar.

Vores team af eksperter inden for erhvervsret er klar til at håndtere alle dine juridiske behov under konkursprocessen. Med vores ekspertise sikrer vi en effektiv repræsentation i retssager og forhandlinger vedrørende insolvensrelaterede spørgsmål. Lad os hjælpe dig med at beskytte dine interesser og opnå de bedst mulige resultater.

Insolvens

Advokatfirmaet Bjerregaard er din kompetente partner, når det kommer til konkurser, insolvens og rekonstruktion. Vi vurderer nøje risikoen for insolvens og giver dig strategisk rådgivning baseret på vores ekspertise. Vores erfarne team hjælper også med at udarbejde og implementere effektive rekonstruktionsplaner, så du kan genoprette din virksomheds økonomiske sundhed. Vi står desuden klar til at forhandle med kreditorer og andre interessenter på dine vegne, for at sikre de bedste vilkår under den svære proces. Med Bjerregaard ved din side kan du føle dig tryg i håndteringen af insolvenssager.

Vurdering af insolvensrisiko og strategisk rådgivning

Analyse af virksomhedens økonomiske situation, identifikation af potentielle risici og problemer samt udarbejdelse af handlingsplaner til at undgå insolvens er nogle af de vigtige tjenester, som advokatfirmaet Bjerregaard tilbyder. Vores team har ekspertise og erfaring i at vurdere insolvensrisiko for virksomheder og yde strategisk rådgivning for at sikre deres fortsatte succes.

Vores analyse indebærer en omhyggelig gennemgang af din virksomheds økonomi for at afdække eventuelle tegn på finansielle udfordringer. Vi identificerer også potentielle risici og problemer, der kan føre til insolvens. Derefter udarbejder vi skræddersyede handlingsplaner, der hjælper med at minimere disse risici og løse eventuelle eksisterende problemer. Ved hjælp af vores ekspertise inden for konkurs- og rekonstruktionsretten kan vi give dig den nødvendige vejledning til effektivt at administrere din virksomheds økonomiske situation.

 • Grundig analyse af virksomhedens økonomi
 • Identifikation af potentiel insolvensrisiko
 • Skabelse af skræddersyede handlingsplaner

Bistand med at udarbejde og implementere rekonstruktionsplaner

Gennemgang af virksomhedens finansielle dokumentation er afgørende for at få et detaljeret billede af virksomhedens økonomiske situation. Hos advokatfirmaet Bjerregaard har vi ekspertisen til at analysere og vurdere din virksomheds dokumentation grundigt, så vi kan identificere eventuelle risici og udfordringer.

Vores erfarne team vil udvikle en skræddersyet rekonstruktionsplan, der passer nøjagtigt til din virksomheds behov og mål. Vi tager højde for alle relevante faktorer og leverer en plan, der fokuserer på at genoprette økonomisk stabilitet og sikre fremtidig succes.

Når det kommer til implementeringen af rekonstruktionsplanen, står vi klar til at hjælpe med gennemførelsen og overvågningen. Vores juridiske eksperter vil arbejde tæt sammen med dig for at sikre korrekt implementering af planen samt regelmæssig opdatering og justering efter behov.

Med vores ekspertise inden for konkurser, insolvens og rekonstruktion kan du være tryg ved, at du får den bedst mulige bistand fra advokatfirmaet Bjerregaard. Vi er dedikerede til at hjælpe virksomhedsejere som dig med effektive løsninger i komplekse situationer.

Forhandling med kreditorer og andre interessenter

Kommunikation med kreditorerne er afgørende for at opnå aftaler om betalingsordninger eller gældssanering. Vi påtager os rollen som mellemmand og sikrer en effektiv dialog, der tilfredsstiller begge parter. Vores erfaring inden for forhandling med leverandører, ansatte og andre interessenter sikrer fortsat drift af virksomheden, mens vi arbejder på at finde den bedste løsning. Aftaleindgåelse om restrukturering eller nedbringelse af gæld er en vigtig del af vores ekspertise, hvor vi anvender vores juridiske knowhow til at sikre retfærdige og bæredygtige vilkår.

Rekonstruktion

Advokatfirmaet Bjerregaard har omfattende erfaring inden for rekonstruktionsprocessen. Vi har dybdegående viden om lovgivningen og procedurerne i forbindelse med insolvens og konkurser. Vores ekspertise gør os i stand til at udvikle effektive strategier, der kan sikre en vellykket rekonstruktion af din virksomhed. Vi rådgiver desuden om de forskellige muligheder inden for rekonstruktion samt de juridiske konsekvenser, der følger med. Tag kontakt til os, hvis du ønsker professionel assistance under en rekonstruktionsproces.

Med vores indsigt og kompetencer kan vi hjælpe dig med at navigere gennem komplekse juridiske udfordringer forbundet med konkurs eller insolvens. Ved at samarbejde tæt sammen vil vi kunne udarbejde skræddersyede løsninger, der passer til dine specifikke behov og mål som virksomhedsejer. Vores erfarne advokater vil guide dig igennem hele processen og sikre, at ingen detalje bliver overset under rekonstruktionen af din virksomhed.

Indgående kendskab til rekonstruktionsprocessen

Analyse af virksomhedens økonomiske situation:

 • Grundig gennemgang og evaluering af virksomhedens finansielle oplysninger
 • Identifikation af eventuelle økonomiske udfordringer og svagheder

Vurdering af likviditetsbehov og gældsbyrde:

 • Analyse af virksomhedens cash flow, herunder indtægter og udgifter
 • Vurdering af virksomhedens evne til at imødekomme sine betalingsforpligtelser

Identifikation af potentielle risici og udfordringer:

 • Gennemgang af juridiske dokumenter for at identificere mulige retssager eller tvister
 • Evaluering af eksterne faktorer såsom markedstendenser, konkurrence osv. der kan påvirke genoprettelsesprocessen

Udvikling af effektive rekonstruktionsstrategier

Designe en skræddersyet handlingsplan for at genoprette virksomheden. Vores erfarne advokater hos Bjerregaard har ekspertise i at analysere og identificere de specifikke behov for din virksomhed, hvilket gør det muligt for os at udvikle en strategi, der passer præcist til dine mål og ressourcer.

Identificere og implementere cost-cutting-foranstaltninger. Vi vil arbejde tæt sammen med dig for at vurdere alle aspekter af din virksomhed og finde områder, hvor der kan opnås betydelige besparelser uden at gå på kompromis med kvaliteten eller effektiviteten.

Forhandling med kreditorer om betalingsaftaler eller nedsatte gæld. Som erfarne juridiske rådgivere vil vi repræsentere dig under forhandlinger med kreditorer og arbejde hårdt på at sikre gunstige betalingsaftaler eller reduktion af din samlede gæld bygget på vores dybe indsigt i insolvenslovene.

Det er afgørende for din fremtid, at du undgår det, der kaldes for en konkurskarantæne – se her.

Rådgivning om rekonstruktionsmuligheder og juridiske konsekvenser

Vores erfarne advokater kan hjælpe dig med at vurdere mulighederne for konkursafværgelse eller insolvensbehandling. Vi bistår også med udarbejdelse af nødvendig dokumentation til retssager eller møder. Under hele processen sikrer vi overholdelse af relevante lovbestemmelser. Ligeledes hjælper vores rådgivning med at beskytte dig mod yderligere økonomiske problemer.

Vi kan hjælpe med:

 • Vurdering af muligheder for konkursafværgelse eller insolvensbehandling
 • Udarbejdelse af nødvendig dokumentation til retssager eller møder
 • Sikring af overholdelse af relevante lovbestemmelser under hele processen

Scroll to Top