Erstatninger – hvem hjælper?

Gratis gældsrådgivning

Hvem skal betale, når man har været udsat for et uheld eller en ulykke på arbejdet eller i fritiden? Det er et meget hyppigt stillet spørgsmål, og vi har derfor entreret med landets førende advokatfirma for at få nogle svar. Lad os dog lige slå fast, at vi ikke har juridisk baggrund selv her på redaktionen, hvorfor vi på det kraftigste anbefaler, at man tager kontakt til advokatfirmaet selv, hvis man står med en erstatningssag! Det kan man gøre her.

Erstatningssager

De fleste erstatningssager hidrører far et af disse områder:

 • Færdselsuheld
 • Patientskader
 • Arbejdsskader
 • Vold

Det er forbavsende få mennesker, der er vidende om deres rettigheder til – og mulighed for – erstatning i form af økonomisk kompensation. Faktisk skønner nogle, at der kun føres krav om erstatning i omkring 30% af de tilfælde, hvor det ville være muligt at få en erstatning.

Hvordan fører man en erstatningssag?

I Danmark er det tilladt at repræsentere sig selv i Retten, men det er absolut ikke anbefalelsesværdigt – og da slet ikke i erstatningssager, hvor modparten med garanti vil være repræsenteret af advokater, der kan deres kram. Derfor er det stærkt anbefalelsesværdigt at entrere med et advokatfirma, der har den absolutte kompetence i sager om erstatning.

Det er blandt andre firmaet Jensen Advokatfirma, der via deres afdelinger over hele landet repræsenterer forulempede i alle mulige typer af erstatningssager. Det kan du læse mere om her: https://bjsj.dk/erstatningsadvokater/

Færdselsulykker

Dem har vi jo beklageligvis en del af, og i færdselsulykker gælder det relativt unikke, at der altid er en skadevolder. I sidste instans er det bilens ansvarsforsikring, der er ansvarlig, og den er jo heldigvis lovpligtig i Danmark. Man kan blandt andet opnå disse typer af erstatning efter en færdselsulykke:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte godtgørelse
 • Behandlings- og medicin udgifter
 • Mén
 • Erhvervsevnetab
 • Forsørgertabserstatning

En af de hyppigst forekommende skader efter et færdselsuheld er også den skade, der kan have de mest alvorlige og langvarige virkninger – nemlig piskesmæld. Her er det meget vigtigt at sikre sig juridisk bistand med det samme, da konsekvenserne af et piskesmæld kan strække sig over mange år og være endda stærkt invaliderende.

Hvem skal betale salæret?

En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Her er eksempler på disse sagsomkostninger:

 • Retsafgift til retten
 • Udgifter til advokat
 • Omkostninger til syn og skøn
 • Omkostninger til vidner

Den, der vinder en retssag, får dækket sine udgifter helt eller delvist. Det sker, ved at retten i dommen bestemmer, hvor meget den tabende part skal betale til den vindende.  Når retten fastsætter sagsomkostningerne, sker det med udgangspunkt i rettens takster for advokatsalærer. Den, der vinder sagen, får derfor ikke altid dækket alle sine udgifter til sin egen advokat. Hvis man kun delvist vinder sagen, får man også kun delvis dækning for sagsomkostningerne. En afvist sag bliver omkostningsmæssigt betragtet som en tabt sag. Ergo: Det er altid en god ide at have retshjælpsforsikring!

 

 

Scroll to Top